Subsea Valley medlem

KSM er medlem av Subsea Valley

images

Subsea Valley er lokalisert langs aksen Kongsberg - Drammen - Tranby, Lier - Asker - Fornebu – Lysaker. I dette området er det med stort og smått registrert over 600 bedrifter som er knyttet til subsea-miljøet. Svært mange av disse tilbyr engineering- og konsulenttjenester, mens en stor del er medleverandører i produksjonen av subsea-systemer og utstyr.

På verdensbasis er dette markedet for engineering og produkter på drøye 100 milliarder kroner i året. Av dette blir omtrent 60 prosent håndtert via Subsea Valley, mens den lokale produksjonen er på omtrent 20 milliarder kroner. Den lokale produksjonen omfatter for en stor del subsea-juletrær, kontrollsystemer, bunnrammestrukturer og instrumentering, samt verktøy og utstyr for installasjon og vedlikehold. Bedriftene i Subsea Valley har drøye 8000 ansatte.

Grovt sett er subsea-miljøet i Norge samlet om to næringsklynger. Bedriftene i Subsea Valley er konsentrert om utvikling og produksjon, mens på Vestlandet er det fokus på drift og vedlikehold.